Jan Harkema van het #mkb-bedrijf SVP Schoonmaak heeft een rijdende werkkast: zijn auto. Zelf ingericht, alles op orde. In zijn 10 objecten werkt Jan van schoon naar vuil, doet meer dan het werkprogramma aangeeft en veiligheid gaat voor alles. Huismeester Richard de Waard spreekt met veel lof over hem: “Jan denkt goed mee in oplossingen. Bewoners spreken Jan aan en maken een praatje met hem, hij heeft een luisterend oor en toont veel belangstelling. Dat wordt zeer gewaardeerd door de bewoners. Bewoners houden zelfs een inzamelingsactie voor hem om een kerstattentie te geven.”

Jan: “Het vak is zo mooi. Als ik eerder had geweten hoe mooi dit werk is, had ik eerder willen overstappen.”